Trepharm

  • Khách hàng: N.P.T. TREPHARM
  • Địa chỉ: Sllatinë e Madhe, Kosovo
  • Nội dung: Dây chuyền sản xuất siro, hệ thống nước tinh khiết, hệ thống khí nén
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2016
  • Category: