Hameln rds

  • Khách hàng: Hameln rds a.s.
  • Địa chỉ: Modra, Slovakia
  • Nội dung: Sản xuất các sản phẩm API trung gian - hydro hóa
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2015
  • Category: