Grindeks Laboratory

  • Khách hàng: Akciju sabiedriba GRINDEKS
  • Địa chỉ: Riga, Latvia
  • Nội dung: 3 dây chuyền tổng hợp 50-160l, phòng sạch Class C, HVAC,...
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2006
  • Category: ,