Sicor Biotech Plant

  • Khách hàng: Sicor Biotech Plant
  • Địa chỉ: Vilnius, Lithuania
  • Nội dung: Lắp đặt bể xử lý 3000l, hệ thống khử độc
  • Hình thức: Vận chuyển, lắp đật tận nơi
  • Thời gian: 2016
  • Category: