Pliva Injection plant

  • Khách hàng: PLIVA - Lachema a.s.
  • Địa chỉ: Brno, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Hệ thống bơm nước, nước tinh khiết, hơi nước, khí nén
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2009
  • Category: