Medhimprom

  • Khách hàng: OAO Medhimprom
  • Địa chỉ: Jeleznodorojneey, Liên bang Nga
  • Nội dung: Bình lọc 4 * 3000l
  • Hình thức: Tài liệu chi tiết, sản xuất và vận chuyển
  • Thời gian: 2013
  • Category: