Hameln rds Glass reactors

  • Khách hàng: Hameln rds a.s.
  • Địa chỉ: Modra, Slovakia
  • Nội dung: Lò thủy tinh 50-100l, phòng sạch Class C, HAVC
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2012
  • Category: