Grindeks Synthesis unit

  • Khách hàng: Akciju sabiedriba GRINDEKS
  • Địa chỉ: Riga, Latvia
  • Nội dung: 3 bình tổng hợp 6000l, kho chứa, phòng sạch Class C, HVAC...
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2011
  • Category: