Grindeks Meldonium

  • Khách hàng: Akciju sabiedriba GRINDEKS
  • Địa chỉ: Riga, Latvia
  • Nội dung: API cho sản xuất thuốc vô trùng
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2007
  • Category: