Bioveta Formulation tank 500l

  • Khách hàng: Bioveta a.s
  • Địa chỉ: Ivanovice na Hané, Cộng hòa Séc
  • Nội dung: Lắp đặt bình chứa 500l
  • Hình thức: Vận chuyển, lắp đật tận nơi
  • Thời gian: 2013
  • Category: