Biomed - Lubin

  • Khách hàng: BIOMED - LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A
  • Địa chỉ: Lublin, Ba Lan
  • Nội dung: Modernization of Distreptaza® and Diagnostic
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2015
  • Category: