Altaivitaminy

  • Khách hàng: Altaivitaminy ZAO
  • Địa chỉ: Biysk, Liên bang Nga
  • Nội dung: Thiết bị sản xuất Aerosol
  • Hình thức: Chuyển giao toàn bộ, kể cả bản thiết kế
  • Thời gian: 2011
  • Category: