Danh sách chi nhánh và trụ sở chính của GMProject

Head Office

Địa chỉ: Janská 4, 746 01 Opava, Cộng hòa Séc
Điện thoại: +420 553 624 069
E-mail: gmproject@gmproject.cz

Mgr. Jiří Moninec
Giám đốc Giải pháp Robot, Tư vấn và chứng nhận
Ing. Milena Mičkerová
Giám đốc Tài chính và Nhân sự
Bc. Lumír Kudela
Giám đốc Kinh doanh và Quản lý dự án
Ing. Aleš Pavelek
Giám đốc Kỹ thuật
Ing. Miroslav Zeman
Giám đốc Phát triển dự án
Mgr. Marta Ugochukwu Monincová
Chuyên gia Tư vấn

Đối tác chiến lược tại Đông Nam Á

Công ty CP Thương mại và Phát triển Hoa Việt

Địa chỉ: Tòa M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 971 772 013
E-mail: info@hoavietco.com

Mr. Phạm Đông Anh
Giám đốc Điều hành

Văn phòng đại diện tại Liên bang Nga

Địa chỉ: 4-Tverskaja – Jamskaja, d. 33/39, entrance 8, 125 047 Moscow

Igor Vladimirovič Topnikov
Giám đốc Điều hành
Alexej Igorevič Topnikov
Giám đốc ZAO GMProekt-Rus

Văn phòng đại diện tại Ba Lan

Địa chỉ: Grochowska 342, Warsaw, Ba Lan
Điện thoại: +48 602 388 526
E-mail: pch@gmproject.net.pl
Website: www.gmproject.net.pl

Công ty con

GMProject LT UAB

Địa chỉ: Žalgirio g. 90, Vilnius, LT-09303, Lithuania

SIA GMProject LV

Địa chỉ: Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046, Latvia

GMProject SK, s.r.o.

Địa chỉ: Michalská 9, Bratislava, 811 03, Slovakia