Dự án

Khách hàng của chúng tôi là các công ty Dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế, điện tử,…Do tính chất đặc thù của của chính khách hàng mà các sản phẩm của chúng tôi cũng yêu cầu trình độ chuyên môn cao, thiết bị kỹ thuật phức tạp mới có khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của khách hàng