Dịch vụ

Đánh giá dựa trên nhu cầu của khách hàng, GMProject hiện cung cấp 4 loại hình dịch vụ chính, chuyên môn cao bao gồm: Tư vấn, Thiết kế, Chuyển giao-Lắp đặt và Cung cấp chứng nhận